Велоинфраструктуре быть!

Дата: 24th Июль 2013. Автор: admin. Рубрика: Жизнь велоклуба

vilkulug Именно это решение приняли депутаты Кривого Рога на утреннем заседании городского Совета 24 июля 2013 года. Утверждена «Программа развития велоинфраструктуры Кривого Рога на 2013-2015 года», над которой еще с прошлого года трудились представители общественных велоорганизаций города и КП «Институт развития города Кривого Рога». Это значит, что в скором времени начнется строительство велодорожек и велопарковок, появится сеть аллей здоровья в парках. А главное, с появлением развитой сети велодорожек, нам велосипедистам, станет намного безопасней передвигаться по улицам города.
Мы переполнены радостью, и готовы приложить все усилия, чтобы воплотить запланированное в жизнь.

На пресс-конференции с журналистами городской голова Юрий Григорьевич Вилкул сообщил, что по примеру городов Евросоюза, в Кривом Роге начнется строительство велодорожек. Таким образом, власть будет развивать велодвижение города. «В Ингулецком и Терновском районах легче всего развивать велодвижение. Изначально велодорожки появятся в этих районах города», – заявил Вилкул. По его словам, велодорожки появятся и в других районах, однако сделать это будет сложнее из-за сложной транспортной развязки. Кроме того, велодорожки появятся в криворожских парках и скверах.

Програма розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013–2015 роки

1. Загальні засади реалізації Програми

Одним із завдань Стратегічного плану розвитку міста Кривого Рогу до 2015 року є розвиток інфраструктури відпочинку та організації дозвілля, у тому числі розвиток велоінфраструктури.

Зростання активності велосипедного руху є одним з шляхів досягнення стратегічної мети: зробити транспортну систему Кривого Рогу сталою, а громадський простір міста – ергономічним, зручним і доступним для всіх користувачів.

Стан об’єктів велосипедної інфраструктури в Кривому Розі не відповідає вимогам сучасності та не сприяє розвитку велоруху, хоча місто має для цього потужну базу: просторі вулиці та проспекти, великі вільні земельні ділянки для створення спеціалізованих велопарків тощо.

Програма розвитку велоінфраструктури в місті Кривому Розі на 2013 –2015 роки (надалі – Програма) має стати інтегральною частиною загаль-номіських проектів транспортної системи, буде доповнювати логіку та забезпечувати комфорт і зручність пересування на велосипеді дорогами міста. Вона скерована на сприяння розвитку велосипедного руху, створення мережі велосипедних доріжок, смуг і парковок та облаштування відповідної вело-сипедної інфраструктури в цілому.

Розвиток велоінфраструктури в місті Кривому Розі має сприяти розвитку спортивного руху, малого й середнього бізнесу шляхом стимулювання суміжних галузей економіки (спортивні магазини, байк- парки тощо) та підвищенню безпеки руху на дорогах, позитивно впливати на покращення стану здоров’я населення, стимулювати використання велосипеду як екологічного виду транспорту.

Основними чинниками, що негативно впливають на розвиток велоінфраструктури в місті Кривому Розі, є відсутність:
- зон для тренування велосипедистів різних рівнів і з різних дисциплін;
- велосипедних доріжок і смуг, що можуть поєднати житлові масиви з різними частинами міста;
- надійних велопарковок;
- скоординованої системи дій з просування велоінфраструктури;
- промоції велосипедного руху.

На розв’язання вищезазначених проблем спрямована Програма та відповідні заходи (додаються).

Системними чинниками її реалізації мають бути:
- популяризація їзди на велосипеді шляхом проведення промоційних заходів;
- інженерно-технічний розвиток велоінфраструктури;
- сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, суміжного із велоспортом.

Реалізація Програми в її інженерній частині відбувається через розвиток таких напрямків:
- облаштування мережі велосипедних доріжок та парковок;
- реалізація інвестиційних проектів з розвитку велоінфраструктури.

Програма передбачає, що умовами зручної системи міського транспорту мають бути:
- заохочення мешканців до їзди на велосипедах через облаштування безпечних та комфортних велосипедних доріжок і смуг на автошляхах та поза межами проїжджої частини;
- збереження комфорту, надійності та зручності використання гро-мадського й приватного транспорту;
- упровадження засобів з безпеки руху для велосипедистів на другорядних вулицях зі спільним авто- і велорухом, на яких не передбачено окремих велодоріжок, у житлових зонах та на ділянках багато-функціонального призначення.

В організацію велосипедної мережі Кривого Рогу покладено чотири головних принципи, яких дотримуються в країнах з великим досвідом велоруху:

1. Функціональність.
Велосипедна мережа в місті виконує транспортну функцію. Велосипедні доріжки мають поєднувати густонаселені житлові масиви з головними автомобільними артеріями та забезпечувати зручність пересування учасникам велосипедного руху.

2. Цілісність.
З огляду на притаманну Кривому Рогу забудову, організація мережі велосипедних доріжок і смуг має бути логічно інтегрована в транспортну інфраструктуру міста, зберігаючи її цілісність та зручність для всіх учасників дорожнього руху.

3. Безпека.
З огляду на наявність активних користувачів велосипеду в Кривому Розі, безпека – є одним з головних пріоритетів Програми. Саме тому в процес планування та розбудови велосипедної інфраструктури в інженерній частині передбачається активне залучення відповідних спеціалістів.

4. Системність.
Організація облаштування велосипедної інфраструктури повинна мати системний характер. Розвиток велоінфраструктури втрачає сенс без інтеграції її в транспортну систему міста та комплексного паралельного розвитку інших об’єктів велосипедної інфраструктури.
Програма реалізується в короткий час з огляду на доступність її впровадження. Нею передбачені планування та розробка єдиної комплексної велотранспортної мережі в місті у вигляді велосмуг уздовж проїжджої частини, а також через встановлення велопарковок поруч з об’єктами торгівельної, соціальної та культурної інфраструктури міста.
У подальшому планується вдосконалення мережі велосипедних доріжок і парковок міста та робота в напрямку реалізації інвестиційних проектів, суміжних з розвитком велосипедного руху.

Програмою передбачається широке використання головних і другорядних доріг міста та їх сполучення з об’їзною дорогою для організації велоруху. Виключається можливість організації велоруху на складних ділянках дороги.

2. Мета й основні завдання програми

2.1. Основною метою Програми є:
2.1.1 розбудова мережі велодоріжок, велосмуг; велосипедних парковок, що будуть розташовані в місцях прокладання велосипедних маршрутів поруч з основними об’єктами торгівельної, соціальної та культурно-розважальної інфраструктури міста;
2.1.2 розробка та реалізація інвестиційних проектів;
2.1.3 популяризація велосипедного руху через телебачення та інші засоби масової інформації;
2.1.4 розробка та створення «маршрутів здоров’я» у парках і зелених зонах міста;
2.1.5 видання карт міста з нанесеними велосипедними доріжками та смугами, велосипедними парковками, «маршрутами здоров’я» та іншими спортивними об’єктами міста й іншої друкованої продукції.
2.2. Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі основні завдання:
2.2.1 популяризація велоруху та здорового способу життя серед мешканців міста шляхом:
2.2.1.1 публікацій у мас-медіа;
2.2.1.2 залучення молоді до участі в заходах, пов’язаних з велорухом;
2.2.1.3 організації рекреаційних велосипедних поїздок батьків і дітей;
2.2.1.4 проведення активної рекламної діяльності, спрямованої на формування іміджу міста як велосипедного центру;
2.2.1.5 організації тренувань з різноманітних велосипедних дисциплін;
2.2.2 інженерно-технічний розвиток велоінфраструктури:
2.2.2.1 будівництво велосипедної мережі: велосипедних доріжок і смуг;
2.2.2.2 облаштування велосипедних маршрутів шляхом нанесення дорожньої розмітки, піктограм, розміщення інформаційних та дорожніх знаків, установлення велосипедних паркувальних стійок (парковок);
2.2.2.3 створення «маршрутів здоров’я» у парках міста та зелених зонах;
2.2.3 сприяння розвитку малого та середнього бізнесу, суміжного із велоспортом:
2.2.3.1 залучення ресурсів суб’єктів господарювання (за їх згодою) до розвитку велосипедної інфраструктури;
2.2.3.2 створення сучасного велосипедного паркового комплексу.

3. Очікувана ефективність виконання програми

3.1. Реалізація Програми в місті має сприяти:
3.1.1. скороченню нелегітимного паркування автомобілів на тротуарах;
3.1.2. зменшенню забруднення повітря та шумового рівня в місті;
3.1.3. скороченню рівня травмованості велосипедистів на автошляхах;
3.1.4. зростанню туристичної привабливості міста;
3.1.5. покращенню здоров’я мешканців завдяки їх залученню до ведення активного способу життя.
3.2. Виконання Програми надасть змогу реалізувати велосипедний потенціал міста та сприятиме заохоченню жителів до використання альтернативних видів транспорту, що позитивно впливатиме на екологічний стан Кривого Рогу, здоров’я жителів та стане значним кроком на шляху до Європейської інтеграції України.
3.3. Реалізація Програми надасть можливість проводити в місті велосипедні змагання, що відповідатимуть міжнародним стандартам і сприятимуть вихованню спортсменів світового рівня.
3.4. Відчутним результатом упровадження Програми стане покращення іміджу міста на державному й міжнародному рівнях та зростання добробуту й зайнятості населення.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь для комментирования.